image

Quick Search here...

Sakka Bhinka Negu Gathe Chee He Madusa

: 4619 Times

: Sakka Bhinka Negu Gathe Chee He Madusa

: Dha Sa Patya Maju

: Madan Krishna Shrestha & Roshini Shrestha

  Lyase Mayaju Baanla from Vintun ... By Suman Kapali & Ratna ... Added on 30th Jul 2012 1178 hits
  Chaya Dhampa Jyalakemaju By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 978 hits
  Jigu Nugalan Sadan Chhangu By Unknown Added on 15th Jul 2012 812 hits
  Jita Yayka By Kavita Joshi Shresth ... Added on 7th Aug 2012 1217 hits
  Aasan Twa Ya Dabu By Bhriguram Shrestha Added on 16th Aug 2012 2214 hits
  Timila Banla Bhati Bhati - By P ... By Prem Dhoj Pradhan Added on 15th Jul 2012 924 hits
  Saasa Pati Changu Jaka By Jeevan Lal Maskey & ... Added on 24th Jul 2012 1098 hits
  Swinu Ya Lachhi By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 1616 hits
  Sima Kacha By Kavita Joshi Shresth ... Added on 7th Aug 2012 4071 hits
  Rajamati Kumati Jike Wasa Pirat ... By Prem Dhoj Pradhan Added on 1st Aug 2012 2378 hits