Newa Guthi Denmark - Mha Puja & NS 1134

हिजो नेवा गुथी डेन्मार्कले म्ह पुजा तथा न्हु दँ ११३४ को उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम
बैठक दिन: बुद्धबार
बैठक समय: साँझ ४ बजे
बैठक स्थान: Ramsingsvej 24, 1tv
2500 Valby

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image